Vi är alla väldigt noga med tid, men vad vet vi verkligen om det? Upptäck 5 intressanta fakta om tiden, som du knappt kommer tro är sanna. 

Anledningen till att vi alla har exakt samma tid i vår region är av en mycket praktisk anledning. Fram till 1800-talet brukade städerna sätta sina klockor vid den lokala middagen. Det ledde till små skillnader mellan städer och fick människor missa sina tåg. Det var järnvägsbolagen som först började använda standard London tid 1840.

Ju högre upp du går desto snabbare går tiden. Som Einsteins relativitetsteori säger ju närmare du är till mitten av jorden, desto långsammare går tiden. Det är faktiskt uppskattat att ett år på toppen av Mount Everest är ca 15 mikrosekunder kortare än vid havsnivån.

Vår 24-timmarsdag är egentligen lite fel. När jordens rotation saktas blir dagarna längre. Därför läggs varje extra sekund (den kallas för "skottsekund") till klockan för att hålla tiden uppdaterad. Detta övervakas av International Earth Rotation Service. Den sista gången som skottsekunden sköttes in var den 31 december 2016.

Längden på en dag beror på hur lång tid det tar för planeten att göra en full rotation. Så olika planeter har olika dagar. Medan Mars liknar jorden med bara en timmes skillnad, har Mercury och Venus ganska distinkta förhållanden. Den längsta dagen är på Venus, som har en otrolig längd på 5.832 timmar.

Tror du att din helg är kort? Sovjetunionen experimenterade med veckans längd och ändrade den tre gånger mellan 1929 och 1940. År 1930 avskaffade Stalin helger för att uppfylla arbetskvoter. Femdagarsveckan introducerades och produktionen fortsatte kontinuerligt. Effekterna på familjelivet och det sociala livet var destruktiva. Det ledde till ett byte till sex dagars vecka med en ledig dag, och så småningom till veckan så som vi alla känner den.